Leiding

Op deze pagina lichten we even de leidingsgroep van de saviaantjes toe, dit is een zeer belangrijk onderdeel van onze vereniging. Uiteindelijk worden de kinderen aan de goede zorgen van onze leiding toevertrouwd. 

 

Om te beginnen kunnen we alvast zeggen dat al onze leiding hiervoor een opleiding heeft moeten volgen.

 

We kunnen onze leiding ook opdelen in 3 grote groepen:

 

·     De Animatoren

 

·     De Hoofdanimatoren

 

·     De Hulpanimatoren

 

De Animatoren

 

Het merendeel van onze leiding heeft een brevet "Animator in het Jeugdwerk" uitgereikt door het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Hiervoor hebben ze een cursus van een week moeten volgen bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS), en een stage van 60 uur moeten volbrengen. Animatoren zijn de gewone leiding die de kinderen animeerd. Een animator kan verantwoordelijk worden gesteld voor een beperkte groep kinderen. Animatoren zijn altijd minimum 16 jaar!

 

De Hoofdanimatoren

 

Onze hoofdanimatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het speelplein. ze bezitten het diploma “Hoofdanimator in het jeugdwerk”, dat is uitgereikt door het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, na een extra cursus bij de VDS en een bijhorende stage. Hoofdanimatoren zijn altijd minimum 18 jaar.

 

De Hulpanimatoren

 

Onze hulpanimatoren hebben van de hoofdleiding een basisvorming van 4 dagen gekregen. Deze bezitten geen officieel diploma, maar we zetten hulpanimatoren enkel in als ondersteuning van de animatoren bij de 3 jongste groepen, omdat het leeftijdsverschil met de 12+ groep nog te klein is. Onze hulpanimatoren hebben beperkte bevoegdheden, zo zullen ze bijvoorbeeld nooit alleen bij een groep kinderen staan. Hulpanimatoren zijn altijd minimum 15 jaar oud. 

 

Al onze hulpanimatoren moeten binnen de 2 jaar de cursus Animator volgen. Indien ze dit niet doen, kunnen ze niet langer de taak van hulpanimator vervullen bij de Saviaantjes.

 

Interessant detail voor mensen die graag bij de leiding willen komen. Het diploma Animator en Hoofdanimator is niet enkel geldig voor speelpleinwerking, maar ook voor andere verenigingen.
Bijvoorbeeld: de jeugdreizen van CM. Om als begeleiding mee te gaan op een CM-reis moet je normaal een opleiding van een week volgen bij CM, met het diploma (hoofd)animator moet je nog slechts 1 dag opleiding volgen bij CM.

 

 

 

Heb je interesse om ons leidingteam te versterken, kijk dan in het linkermenu bij "Leiding worden" voor meer informatie.

 

Ridders van Bocholt

Ridder_mini_ZT_WT.jpg

Lid van de VDS

Like ons op Facebook