Fiscaal attest

Ouders kunnen de onkosten voor de opvang van hun kinderen jonger dan 12 jaar inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. Ze kunnen deze uitgaven dus aftrekken van hun belastingen (met een maximum van 11,20 euro per kind per dag). Sinds 2005 valt ook het jeugdwerk onder de noemer 'kinderopvang'. Dus ook activiteiten van Grabbelpas, speelpleinwerking en jeugdverenigingen zijn fiscaal aftrekbaar.

Jeugdverenigingen hebben de vrije keuze om een attest af te leveren, Het is voor ons teveel werk om voor elk kind een attest aan te maken. Daarom stellen wij deze attesten enkel op, indien ouders dit aanvragen. Speelpleinwerking Saviaantjes Bocholt schrijft enkel de attesten uit voor kampen, de dagelijkse werking en de slotdag waarvoor minimum € 10,00 moet betaald worden. Dit om de administratieve rompslomp voor onze vereniging te verkleinen.

Zodra je een fiscaal attest ontvangen hebt, vul je op je belastingsbrief bij het vakje 'aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar', het totaal fiscaal aftrekbare bedrag in en voeg je het attest bij je belastingsbrief.

Sinds het aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) is de manier waarop het belastingvoordeel voor kinderopvangkosten wordt berekend, veranderd. Vroeger werden de kosten van het belastbaar inkomen afgetrokken vóór de belastingen werden berekend. Sinds het aanslagjaar 2013 wordt een belastingvermindering verleend. Eerst worden de belastingen berekend en daarna wordt een belastingsvermindering toegekend.

De vermindering bedraagt 45 procent van de werkelijk gedane uitgaven, die beperkt worden tot maximum 11,20 euro per kind per opvangdag. Dat bedrag geldt per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang.

Dit wil zeggen dat nog slechts 45 % van het betaalde bedrag zal worden omgezet in een belastingvermindering. In het verleden werd steeds de volledige 20 euro inschrijvingsgeld verminderd op je belastingen nu is dit nog slechts 9 euro (45% van 20 euro).  

Concreet schrijven we voor elke activiteit (plein, kamp en Slotdag) een apart attest uit. Plein en kamp zijn volledig fiscaal aftrekbaar. De slotdag slechts voor € 11,20.


Aanvragen Fiscaal Attest:

U kan een fiscaal attest enkel op aanvraag bekomen. Hiervoor komt u langs in het leidingslokaal op het speelplein.

Voor het attest hebben wij volgende gegevens nodig:

·    Naam, voornaam + adres van de ouder die het attest nodig heeft

·    Naam, voornaam + geboortedatum van het kind

We maken ter plaatse het attest op. Dit neemt enkele minuten tijd in beslag waarna u meteen het attest kan meenemen.

LET OP:

·    Wij maken enkel attesten op tijdens de werkingsdagen en uren. Voor de startdag en na de slotdagen maken wij GEEN attesten meer op!

·    U kan de attesten enkel afhalen, onder geen beding worden deze per post o.i.d. aan huis verzonden.

·    Prijzen voor de slotdag zijn pas vanaf half augustus bekend. Eerder kunnen wij deze attesten ook niet opmaken!

·    Attesten kunnen enkel worden opgemaakt nadat het kind is ingeschreven en na de betaling! (ook voor kamp en/of slotdag).

·    Per kind kan slechts 1 keer attesten worden aangemaakt. Voor gescheiden ouders zal het attest altijd naar de ouder gaan die betaalde.

·    Je kan slechts een attest krijgen indien het kind nog geen 12 jaar is:

o  Is het kind 12 geworden voor de zomer kan het GEEN attesten krijgen

o  Is het kind 12 geworden na de zomer kan het alle attesten krijgen

o  Is het kind zijn/haar 12e verjaardag tijdens de zomer dan zal de hoofdleiding een speciale attestering uitwerken tot de dag van de verjaardag. (melden in het leidingslokaal bij de hoofdleiding)

 

Ridders van Bocholt

groen logo ridder.jpg

Lid van de VDS

Like ons op Facebook